Att våga

Vissa saker ligger och gror, ibland behöver de gro för att det ska bli något bra. Idag känns det som något självklart. Jag skulle aldrig ha vågat för ett år sedan. 2020 är året då jag ska utmanas och lita på mina idéer. Hoppas det faller väl ut.

Hemsidan är uppdaterad och brev är på väg till några utav landets kommuner.