Hälsobloggaren

Sök blogg
Återgå till blogg
Spelar kosten någon roll för hälsan?

Skulle du välja att tanka din bensinbil med diesel, för att det går snabbare, är billigare? Du måste välja rätt bränsle till kroppen med. Skadan kommer inte lika snabbt som om du tankar bilen fel, men den kommer.

Läs mer