MKonsult startades 2018.

Jag är socionom sedan 2002. Har främst arbetat inom socialtjänsten (IFO), allt från utredande socialsekreterare till enhetschef. Mina främsta områden är försörjningsstöd, flyktingmottagning och bostadsfrågor. 

Jag är en konsult som skapar en trygghet i arbetsgruppen och bidrar med den kunskap.  Jag arbetar alltid med utgångspunkt "är det här det effektivaste sättet?",  noga med att arbeta rättssäkert och ge ett gott bemötande till klienter såväl som mina uppdragsgivare.  Jag ser mig aldrig som fullärd, varför jag drivs av att inhämta nya kunskaper.


På senare år har intresset för frågor om hälsa och sjukvård ökat.  Sedan 2021 har MKonsult möjlighet att erbjuda hälsocoaching för ökad hälsa. Det är även möjligt för socialtjänst att nyttja hälsocoaching i ärenden med eller med risk för långvarigt biståndsbehov.



Utbildningar:

Socionom (Bachelor of science in social work), Göteborgs Universitet. Examen 2002
Lösningsfokuserad lösningsterapi, MI, LVM, BBIC, Våld i nära relation, Bostadshyra, Juridik inom socialtjänsten.

Handläggning och dokumentation i socialtjänsten 

Barnkonventionen- upprätta barnkonsekvensanalys- JP Infonet

Ät & Lev Paleo 2020

Cert. PI Kost- och hälsocoach 2021  
(Paleo Institute)  

Kommande:
ADHD -coach 2022



Verksamhetssystem:

Pulsen Combine, Treserva, Procapita, LifeCare och Paraply, Viva