Hälsoprogram för personer i behov av försörjningsstöd

Visste du att cirka 80% av hälso- och sjukvårdsbudgeten går till kroniska sjukdomar. 80% av den kostnaden går till sjukdomar som beror på livsstilssjukdomar, dvs 64 % av budgeten. Vi skulle alltså kunna lägga nästan 2/3 av budgeten på annat. Ändå är det bara 3 % av hälso- och sjukvårdsbudgeten som går till förebyggande vård. En läkare får i genomsnitt 12,5 timmars utbildning i nutrition och hälsa under sin utbildning. 

Sjukvården idag för de med metabol ohälsa eller autoimmuna sjukdomar är därför av symtomlindring genom mediciner.
Inte sällan är de som är aktuella inom socialtjänsten för sin försörjning sjukskrivna utan rätt till sjukpenning. De riskerar eller har tyvärr redan hamnat i ett långvarigt biståndsberoende. Handläggare känner sig maktlös för att kunna starta ett förändringsarbete mot självförsörjning.

Jag kan som socionom och certifierad kost- och hälsocoach driva sådan process, läs mer här