Aktuellt

Tillgänglig för uppdrag.Tidigare uppdrag:

Kartläggning av bostadssociala kontrakt. Köpings kommun
Teamledare för införande av ett boteam -arbetssätt, rutiner och arbetsledning. Köpings kommun

Kartläggning av familjehemsvård. Köpings kommun
Upprätta rutiner och riktlinjer för familjehemsvård.  Köpings kommun

Socialsekreterare i mottagningsgrupp, ekonomiskt bistånd. Stockholm stad
Bitr. Enhetschef utredningsteam, ekonomiskt bistånd. Stockholms stad

1:e socialsekreterare, försörjningsstödsenheten. Avesta Kommun
Upprätta rutiner, översyn av riktlinjer och ta fram riktlinjer för försökskontrakt, stöd till medarbetare i handläggnings- och utredningsfrågor.

Socialsekreterare mottagning, ekonomiskt bistånd, Köpings kommun

Socialsekreterare, ekonomiskt bistånd, Köpings kommun


MKonsult arbetar även som underkonsult till flera ledande bemanningsföretag.