Uppdrag

Aktuellt

Nuvarande uppdrag pågår till och med 31 augusti 2019

Tveka inte på att ta en kontakt

Tidigare uppdrag

Kartläggning av bostadssociala kontrakt.

Teamledare för införande av ett boteam -arbetssätt, rutiner och arbetsledning

Kartläggning av familjehemsvård
Upprätta rutiner och riktlinjer för familjehemsvård

Socialsekreterare i mottagningsgrupp, ekonomiskt bistånd