Aktuellt

Bokad på uppdrag till och med 2020-08-14.

Tillgänglig för förstärkt konsultstöd

MKonsults tidigare uppdrag

Kartläggning av bostadssociala kontrakt. Köpings kommun
Teamledare för införande av ett boteam -arbetssätt, rutiner och arbetsledning. Köpings kommun

Kartläggning av familjehemsvård. Köpings kommun
Upprätta rutiner och riktlinjer för familjehemsvård.  Köpings kommun

Socialsekreterare i mottagningsgrupp, ekonomiskt bistånd. Stockholm stad
Bitr. Enhetschef utredningsteam, ekonomiskt bistånd. Stockholm stad

1:e socialsekreterare, försörjningsstödsenheten. Avesta Kommun
Upprätta rutiner, översyn av riktlinjer och ta fram riktlinjer för försökskontrakt, stöd till medarbetarna i handläggning- och utredningsfrågor.


MKonsult fungerar även som underkonsult till flera andra bemanningsföretag.