För en bättre socialtjänst

Varför MKonsult?

Är det hög arbetsbelastning? Saknas personal på plats? Är arbetsgruppen i behov av stöd i ärendehandläggning? Eller har ni planerat in någon form av verksamhetsutveckling och behöver projektledning?

Då kan MKonsult vara till hjälp.  Jag har erfarenhet från handläggning, arbetsledning, chefskap och verksamhetsutveckling.
MKonsult kan erbjuda en rad olika tjänster bl a:

  • utredning och handläggning av SoL- beslut (bemanning på handläggarnivå och arbetsledning)
  • Arbeta fram handböcker/riktlinjer för ett arbetsområde
  • Processflöden och rutinbeskrivningar i linje med kvalitetsledningssytem SOSFS 2011:9
  • Handläggning och dokumentation i linje med Socialstyrelsens rekommendationer och allmänna råd
  • Yttranden till domstol
  • Bedömning av tandvårdsärenden och långvarigt sjukskrivna
  • Stöd i hanteringen i olika verksamhetssystem för att säkerställa en rättssäker handläggning.