Samarbeten

MKonsult AB bidrar till ökad kunskap om hälsa

MKonsult är stolt sponsor till Kostfonden- "för mer och bättre forskning om kostens effekter på hälsa och sjukdom."