Sura uppstötningar

Omeprazol eller Losec (protonpumpshämmare), som reducerar mängden saltsyra i magsäcken. Det är garanterat mediciner du känner till, eller kanske ätit/äter. Hur bra är de egentligen? att stoppa produktionen av saltsyra. Kan vi verkligen producera för mycket, att den måste hämmas?
Hur många som äter protonpumpshämmare i Sverige kan jag inte svara på. Socialstyrelsens sida ligger i skrivande stund nere, kan därför inte inhämta statistik. Men min gissning är ju att det är ett högt förskrivet läkemedel. Många äter det i åratal.

Om nu kroppen mår dåligt av saltsyra, varför har vi saltsyra?
Saltsyra finns i magsäcken och har en stor roll i vår hälsa i övrigt. Saltsyrans uppgift är att döda bakterier, virus och parasiter som följer med maten, den har alltså en mycket viktig roll i matsmältningen. Finns där inte tillräckligt med saltsyra så kommer bakterier, virus och parasiter. Osmält mat fortsätta till tarmen. Kroppen kommer därmed riskera lida brist på vitaminer och mineraler- försämrat upptag.

Symtom vid brist på saltsyra
Symtomen liknar symtomen vid för mycket saltsyra. 
 • sura uppstötningar
 • uppsvälldhet, rapningar
 • känsla av proppmätt efter en måltid, illamående i samband med måltid
 • sämre matsmältning, diarré eller förstoppning
 • födoämnesallergi
 • sköra, skiktade, spröda naglar
 • förstorade blodkärl på kinderna och nästan
 • osmält mat i avföringen
 • illamående vid intag av kosttillskott
Innan du nästa gång tackar och tar emot recept från läkaren för att hämma saltsyran, uteslut först att det faktiskt inte beror på brist. I annat fall bäddar du för en sämre hälsa, även om du blir kvitt dina sura uppstötningar. Dock lämnas sällan mediciner utan biverkningar som kan ge upphov till andra symtom.

Orsaker till sämre magsyraproduktion
 • Stress
 • Vitamin och mineralbrist
 • Högt intag av raffinerade kolhydrater som ökar insulinutsöndringen
 • saltbrist
 • För mycket vatten under måltiden
Främja magsyraproduktion

 • se till din kostvanor och livsstil- jobba med grundorsaken
 • näringstillskott (magnesium, zink, b-vitaminer)
 • drick vatten före och efter en måltid, tugga maten.
 • Stötta matsmältningen med tillskott av enzymer
 • Ta tillskott av saltsyra