Optimera din hälsa genom kost och livsstilsförändringar

Går du runt med värk? Du blir inte av med dina extrakilon? Du kanske känner besvär med magen (IBS-mage)?Sjukvården kan inte hitta något avvikande som är sjukt, men du känner dig inte frisk? Det går att komma till rätta med detta, genom kost och livsstilsförändringar. Du är värd att hitta balans och få må bra.                                                           Är du redo för en hållbar förändring?  
Tillsammans tittar vi på din hälsostatus och dina mål. Jag arbetar ur ett holistiskt perspektiv vilket innebär att kost, stress, sömn, rörelse är områden som behöver komma i balans. Därefter görs en funktionsbedömning som sedan resulterar i att du får en anpassad hälsoplan för dig. Hälsoplanen omfattar kost, kosttillskott, motion och stresshantering. Jag är med och ger stöd och coachar genom din hälsoresa.

Boka kost-och hälsocoaching