Optimera din hälsa genom kost och livsstilsförändringar

Går du runt med värk? Du blir inte av med dina extrakilon? Du kanske känner besvär med magen (IBS-mage)?Sjukvården kan inte hitta något avvikande som är sjukt, men du känner dig inte frisk? Det går att göra någonting åt det. Du är värd att hitta balans och få må bra.                
                                          
 Är du redo för en hållbar förändring?  
Tillsammans tittar vi på din aktuella hälsostatus och vilka mål du har. Jag arbetar ur ett holistiskt perspektiv vilket innebär att kost, stress, sömn, rörelse är områden som behöver är i fokus.  Jag gör en funktionsbedömning för att hitta grundorsaken till dina besvär.  Du ges en hälsoplan, anpassad för dig. Hälsoplanen omfattar kost, kosttillskott, motion och stresshantering. Jag är med och ger stöd och coachar genom din hälsoresa.


Mitt mål är att du ska få kunskap och förstå vad du kan förändra för att nå ökad hälsa utifrån dina förutsättningar.

Boka kost-och hälsocoaching